UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW MAGISTERSKICH obronionych w roku akademickim 2017/2018 (od 1.10.2017), które odbędzie się 15 grudnia 2018 roku (sobota) o godz. 11.00 w Auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.11.2018r. na adres: joanna.smolarczyk@pg.edu.pl

Zwracamy się również z prośbą o dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego oryginału dyplomu wraz z okładką (niebieska) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia do godziny 9.00.
Osoby, które nie dostarczą dyplomu nie znajdą się na liście osób, którym Dziekan uroczyście wręczy dyplom wraz z listem gratulacyjnym.