UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I Stopnia obronionych w roku akademickim 2018/2019

Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I Stopnia obronionych w roku akademickim 2018/2019. Uroczystość odbędzie się 8 czerwca 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 w Auli Wydziału Mechanicznego PG.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.05.2018r. na adres: joanna.smolarczyk@pg.edu.pl

Zwracamy się również z prośbą o dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego oryginału dyplomu wraz z okładką (niebieska) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca do godziny 9.00.
Osoby, które nie dostarczą dyplomu nie znajdą się na liście osób, którym Dziekan uroczyście wręczy dyplom wraz z listem gratulacyjnym.

 Agenda uroczystości dostępna dostępna będzie pod adresem: https://mech.pg.edu.pl/