The International Conference Mechatronics 2015: Ideas for Industrial Applications

The International Conference Mechatronics 2015: Ideas for Industrial Applications,

pod patronatem honorowym Profesora Henryka Krawczyka, JM Rektora Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 11-13 maja 2015.

Komitet Organizacyjny wraz z Komitetem Naukowym mają przyjemność zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji „Mechatronics: Ideas for Industrial Applications”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach 11-13 maja 2015. Organizatorem Konferencji są Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie.

Mechatronika jest nowoczesną, szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy i zastosowań praktycznych, łączącą obszary mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki. Tematem konferencji będą między innymi zagadnienia modelowania i projektowania układów mechatronicznych, sterowania, zaawansowanych technik wytwarzania, robotyki mobilnej, systemów inteligentnych, diagnostyki systemów i urządzeń mechatronicznych, a także – nauczenia w zakresie mechatroniki.

Konferencja będzie forum prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń przez specjalistów z wielu krajów Europy. Przewidywana jest także publikacja artykułów naukowych w pismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym z listy JCR.

Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie internetowej Konferencji pod adresem:

http://icm-iia.eu/