Terminarz składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019.

Na podstawie §43 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządem Doktorantów Politechniki Gdańskiej, ustalam terminarz, w którym należy składać wnioski o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2018/2019:

  1. Składanie wniosków  o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów: 15.10-28.10.2018 r.
  2. Składanie wniosków  o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów: 25.02-10.03.2019 r. - dotyczy studentów/doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego.

Załączone pliki