Technik procesu produkcji, Inżynier procesu produkcji