Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademiki 2018/2019.

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Wszystkie niezbędne informacje oraz wnioski dostępne są na stronie MNiSzW: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Miejsce i termin składania wniosków: Dziekanat WM - pokój 220 -  do 14 września 2018 r.