STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziekanacie do dnia 20.09.2017 r.

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są pod adresem: 
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html