Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie studentom stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2018/2019. Regulaminy oraz wnioski dostępne są na stronie Miasta Gdańsk: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340