Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok ak. 2020/2021.


Wnioski należy złożyć w Dziekanacie WM p. 220 w terminie do 25.09.2020 r.