Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016