Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

INFO

Termin składania wniosków do Dziekanatu upływa 06.10.2015r.

Informacje na ten temat znajdują się również na stronie: (http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html