Spotkania studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia z Dziekanem Wydziału Mechanicznego

SPOTKANIA ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWE DLA STUDENTÓW
01 SEMESTRU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

 

Wszystkim studentom I roku studiów stacjonarnych I stopnia przypominamyo terminach obowiązkowych spotkaniach organizacyjno-szkoleniowych z Dziekanem Wydziału Mechanicznego oraz przedstawicielami: Wydziałowej Rady Studentów i Biura Karier.

Harmonogram spotkań:

  • kierunki: MiBM oraz M - wtorek 10.10.2017 od 17.00-18.00 w sali 211-audytorium WM
  • kierunki: IMM oraz ZiIP - czwartek 19.10.2017 od 9.00-10.00 w sali 264GG
  • kierunek: IM – czwartek 12.10.2017 od 13.00-14.00 w sali 264GG