REKRUTACJA na studia II stopnia

Drodzy Absolwenci studiów inżynierskich I stopnia,
Informujemy, że na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej można aplikować o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na następujące kierunki:
1) Mechanika i Budowa Maszyn (w tym International Design Engineer - specjalność w j. angielskim),
2) Energetyka (kierunek międzywydziałowy),
3) Mechatronika,
4) Technologie Kosmiczne i Satelitarne (kierunek międzyuczelniany),
5) Inżynieria Materiałowa (kierunek międzywydziałowy),
6) Inżynieria Mechaniczno - Medyczna (kierunek międzyuczelniany).

Jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Mechanicznym zostanie udoskonalona przez jeszcze szersze niż dotychczas wprowadzenie do procesu dydaktycznego narzędzi informatycznych w ramach programu POWER „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" : https://pg.edu.pl/power-zip/strona-glowna

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów o przyjęcie na studia. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja