Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro

Z dniem 1 października bieżącego roku weszło w życie Zarządzenie Dziekana Nr 03/2015 w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej do zamówień, których wartość szacunkowa (netto) nie przekracza 30 000 euro"