Realizacja projektu SEPOR

W dniu 4 lipca 2019 w Muzeum Techniki Wojskowej GRYF w Dąbrówce odbyło się spotkanie konsorcjum projektu „Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa” (SEPOR). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Lidera projektu, czyli Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele konsorcjantów Politechniki Białostockiej i firmy MTM S.A., jak również zaproszeni goście z firmy LOTOS Asfalt oraz ORLEN Asfalt.

Na spotkaniu przeprowadzono próby ogniowe palenia różnych nawierzchni, w tym nawierzchni SEPOR, której wykonanie jest celem projektu.

Galeria zdjęć