Pierwsza polska ładowarka teleskopowa

Na Wydziale Mechanicznym PG w Zespole Hydrauliki i Pneumatyki,  na zlecenie firmy Hydro-Metal Adam Gordziejczyk, zrealizowano projekt badawczo-rozwojowy dot. pierwszej polskiej ładowarki teleskopowej (http://agroleo.pl/index.php). Projektem pt.: „Wykonanie projektu napędu hydraulicznego, oraz dokumentacji konstrukcyjnej i obliczeń wytrzymałościowych ramy i wysięgnika ładowarki”  kierował z ramienia PG dr inż. Piotr Patrosz i wraz z dr inż. Paweł Załuski był głównym wykonawcą prac.

Projekt obejmował analizę naprężeń i odkształceń w ramie oraz wysięgniku ładowarki, a także wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej tych elementów. Ponadto zaprojektowano napęd i sterowanie hydrauliczne ładowarki. Projektowane podukłady obejmowały:
•    Napęd jazdy,
•    Napęd wysięgnika i narzędzi,
•    Układ kierowniczy,
•    Układ hamulcowy,
•    Układ chłodzenia

Firma Hydro-Metal pozyskała na realizację projektu dofinansowanie od PARP  w ramach programu „Bon na Innowacje”.