Ogólnopolski konkurs o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyła studia wyższe I-go lub II-go stopnia oraz złożyła, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Do Konkursu mogą być również zgłaszane prace zbiorowe przygotowane przez kilku współautorów, z których każdy winien spełniać wymaganie określone w regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.polska.gov.pl oraz https://pak.bip.gov.pl/konkursy

Termin nadsyłania prac: 30 października 2018 r.

Załączone pliki