Nowy Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Z dniem 1 stycznia 2021 roku  Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydział Mechaniczny zostały połączone, w wyniku czego powstał Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Strony internetowe byłych wydziałów będą dostępne do dnia 31-09-2021 roku, przy czym nowe informacje będą umieszczane tylko na stronie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy prowadzili strony internetowe obu wydziałów, oraz tym, którzy je odwiedzali.
Serdecznie zapraszamy na nową stronę Wydziału IMiO.