Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję o kolejnej edycji corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2018 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej zlokalizowanej na terenie województw pomorskich.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu dziedzinach naukowych, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca, pozostałe zaś informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow

Gorąco zapraszam i zachęcam wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK. 

Łączę wyrazy szacunku,
 

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
Prezes
Oddział PAN w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 31, 80-286 Gdańsk

Załączone pliki