Nabór do Grupy badawczej Living Lab GUT

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Politechnika Gdańska będzie członkiem sieci naukowej Living Lab InnoRenew jako Gold Member. Living Lab jest międzynarodową siecią naukowo-biznesową, utworzoną przez InnoRenew CoE, zrzeszającą instytucje naukowo-badawcze oraz przedsiębiorców z całego świata, w zajmujących się rozwojem i pracami nad innowacjami w zakresie badań surowców odnawialnych i zdrowego środowiska.    

 Przystąpienie do sieci Living Lab było możliwe dzięki pozyskaniu finansowania z programu HYDROGENIUM Supporting Membership In International Networks.

Do usprawnienia współpracy naukowej Politechniki Gdańskiej z siecią Living Lab InnoRenew, została powołana grupa Living Lab GUT pod kierownictwem dr. inż. Daniela Chuchały. Grupa ma na celu zrzeszać pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, których działania badawcze są ukierunkowane na analizę drewna, materiałów drewnopochodnych, procesów ich obróbki i przetwarzania, jak również analizie naturalnych polimerów wchodzących w skład budowy drewna.

 Nabór członków grupy trwa od 10 do 22 grudnia 2020. Dokumenty dotyczące rekrutacji członków zespołu Living Lab GUT poniżej.

Załączone pliki