Możliwość odbycia stażu w Biurze Międzynarodowym Uniwersytetu w Bergen

Więcej informacji (warunki stażu, zadania stażystów, kontakt do uczelni) znajdą Państwo na stronie: link

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września 2019 roku.