Konkurs o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

 • Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 roku przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej. Głównym celem Nagrody jest upamiętnienie przedwcześnie zmarłego gdynianina, profesora Politechniki Gdańskiej i byłego dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

  Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo, Prezydent Gdyni może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3.000 zł każde. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), które uzyskały ocenę celującą lub bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności.

  Organizatorzy zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, w której można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie), obronione na Politechnice Gdańskiej w roku kalendarzowym 2016. 

  Zgłoszenia prac dyplomowych do udziału w Konkursie dokonują opiekunowie prac u dziekanów poszczególnych Wydziałów.

  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię pracy, opinie opiekuna i recenzenta oraz płytę CD ze zdjęciem autora pracy, jej streszczeniem (zalecana objętość ok. 4000 znaków) i ewentualnym materiałem ilustracyjnym. Dodatkowo, autorzy zgłaszanych prac powinni przesłać do organizatora (pocztą elektroniczną) kartę zgłoszenia uczestnictwa.

   

  Harmonogram XVI edycji Konkursu
  do 30.04.2017 Termin zgłaszania prac i nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa
  12.06.2017 Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień.
  do 20.06.2017 Przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
  do 15.07.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
  październik 2017 Wręczenie nagrody i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Gdańskiej.

   

  Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym regulamin Konkursu, dostępne są na stronie PPNT Gdynia.

  • Zgłoszenia na konkurs należy złożyć w Dziekanacie WCh PG do dnia 27.04.2017

  •