Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w grupach wyborczych B (pozostali nauczyciele akademiccy niebędący samodzielnymi pracownikami naukowymi), C (studenci i doktoranci) i D (pozostali pracownicy wydziału).

Harmonogram wyborów, liczba mandatów w poszczególnych grupach jak i inne informacje dotyczące Wyborów będą ogłaszane w kolejnych komunikatach, które zamieszczane są na stronie Wydziałowej Komisji Wyborczej.