Informacja dotycząca realizacji zajęć na WM w związku z wejściem Gdańska do strefy czerwonej

Szanowni Nauczyciele Akademiccy,
Studenci,
w związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz decyzją Rady Ministrów o włączeniu od 17.10.2020 roku obszaru miasta Gdańska do tzw. strefy czerwonej, a co za tym idzie wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa, Władze Politechniki Gdańskiej wydały zarządzenie, które zawiera kompleksowy wykaz zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia oraz przebywania na terenie PG, a także procesu kształcenia w trybie zdalnym. Zarządzenie dostępne pod linkiem: 
 
 
W związku z powyższym, decyzją Dziekana Wydziału Mechanicznego, począwszy od dnia 17.10.2020 roku do końca semestru zimowego 2020/2021, wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane dla studentów studiów  stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, prowadzone będą w trybie zdalnym.

Wyjątek stanowią zajęcia dla międzywydziałowego kierunku Energetyka, gdzie ostateczna decyzja w sprawie formy prowadzenia zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez Wydział OiO oraz EiA zostanie podjęta przez Władze tych jednostek do końca października. O możliwym przywróceniu zajęć laboratoryjnych w formie stacjonarnej zostaną Państwo poinformowani oddzielnym e-mailem. Do tego czasu realizacja zajęć wyłącznie zdalnie, bądź odroczona. 
Zajęcia zdalne należy realizować zgodnie z planem zajęć dostępnym w systemie MojaPG. Studentom studiów niestacjonarnych przypominamy, że plan zajęć obowiązuje wyłącznie w datach zgodnych z terminarzem zjazdów, który jest przez cały czas dostępny na stronie: https://mech.pg.edu.pl/studenci/terminarz-zjazdow
 
Uprzejmie informuję, że egzaminy dyplomowe zaplanowane w dniach od 19.10.2020 r. do 22.10.2020 r. odbędą się w formie stacjonarnej zgodnie z harmonogramem. W związku z nowymi zaleceniami i zwiększonym reżimem sanitarnym, zmianie ulegnie sala, w której będą się one odbywać. O nowym miejscu przeprowadzenia egzaminu zostaną Państwo (członkowie komisji oraz studenci) poinformowani poprzez system MojaPG.