INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN PRZYJĘĆ PRODZIEKANA DS. KSZTAŁCENIA dr hab. inż. Mariusza Deji

  • Informuję, że do dnia 12.03.2017r. zawieszone zostają godziny przyjęć Prodziekana ds. kształcenia dr hab. inż. M. Deji. Wszystkie sprawy związane z przedłużeniem sesji, rejestracją na kolejny semestr oraz inne należy załatwiać w formie złożenia odpowiedniego podania/ wniosku o rejestrację.

    Możliwość rozmowy z Prodziekanem ds. kształcenia po 13.03.2017r. uzyskają osoby, które złożą wcześniej stosowne dokumenty i zapoznają się z decyzją Prodziekana.

    W imieniu Prodziekana ds. kształcenia
    Kierownik Dziekanatu WM
    mgr inż. Wioletta Braun