I STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „MECHANICY W MEDYCYNIE”

 • I STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „MECHANICY W MEDYCYNIE”

  • I STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA „MECHANICY W MEDYCYNIE”
   20 listopada 2015, Gdańsk

  I edycja konferencji „Mechanicy w Medycynie” to wydarzenie skierowane do studentów, młodych naukowców oraz firm związanych z rozwiązaniami inżynierskimi w naukach medycznych. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć z dziedziny inżynierii mechaniczno-medycznej przez studentów. Sesja naukowa połączona będzie z prezentacją firm związanych z tematyką konferencji . Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  KOMITET HONOROWY:
  Prof. Marek Dzida

  Prof. Antoni Neyman
  Prof. Janusz Siebert
  Prof. Jan Stąsiek
  Prof. Edmund Wittbrodt

  KOMITET NAUKOWY:

  Prof. Tadeusz Stolarski

  Prof. Andrzej Zieliński

  Dr hab. n. med. Iwona Gisterek

  Dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

  Dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak

  Dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki

  Dr hab. inż. Jerzy Łabanowski

  Dr hab. inż. Edward Oczeretko

  Dr hab. inż. Jolanta Pauk

  Dr hab. inż. Witold Pawłowski

  Dr hab. inż. Marek Szkodo

  Dr hab. inż. Michał Wasilczuk

  Dr inż. Paweł Romanowski

   

  KOMITET ORGANIZACYJNY:
  Dr hab. Szymon Grymek
  Mgr Anna Wisiorek
  Mgr inż. Anna Grzeczka
  Inż. Agata Wiśniewska

  ADRES DO KORESPONDENCJI

  mwm@pg.gda.pl

  DLA AUTORÓW:

  Podczas konferencji przewiduje się prezentację prac studentów oraz młodych pracowników nauki. Czekamy na zgłoszenia referatów z dziedziny inżynierii mechaniczno- medycznej. Zakres konferencji obejmuje w szczególności :

  - projektowanie,
  - eksploatację,
  - materiałoznawstwo,
  - komputerowe wspomaganie projektowania,
  - modelowanie
  - metrologię i techniki pomiarowe,
  oraz inne problemy związane ze wsparciem medycyny rozwiązaniami technicznymi.

  Na tytuł oraz krótkie streszczenie referatu (max 1 strona) wraz z podaniem imienia, nazwiska, roku studiów/uzyskanym stopniu oraz uczelni i kierunku studiów
  czekamy do dnia 30 czerwca 2015

  Zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w zeszytach naukowych oraz przedstawione podczas konferencji w formie prezentacji bądź plakatu. Wybrane przez Komitet Naukowy artykuły napisane w języku angielskim będą rekomendowane do publikacji w czasopismach:

  - Acta mechanica et automatica (7)
  - Acta of Bioengineering and Biomechanics (15)
  - Advances in  Materials Science (9p)

  Wszystkie nadsyłane artykuły powinny być zgodne z wytycznymi zawartymi na stronie http://pg.edu.pl/wydawnictwo/informacje-dla-autorow

  WAŻNE TERMINY:

  - 30 czerwca 2015: zgłoszenie uczestnictwa, przesłanie tytułu oraz krótkiego streszczenia referatu (max 1 strona),
  - 15 lipca 2015: kwalifikacja referatów oraz wydanie drugiego komunikatu
  - 30 września 2015: przesłanie pełnych tekstów zakwalifikowanych referatów.

  WAŻNE INFORMACJE:
  Prace prosimy wysyłać na adres mailowy: mwm@pg.gda.pl
  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  DLA FIRM:

  Promocja firm podczas konferencji może być zrealizowana zarówno w formie stoisk jak i prezentacji. Informacje o firmie będą ujęte w materiał konferencyjnych i promocyjnych (ulotki, plakaty, strona internetowa, Facebook i informacje u patronów medialnych). W celu uzyskania pełnej oferty oraz więcej informacji prosimy o kontakt z koordynatorem ds. kontaktu z firmami Agatą Wiśniewską:  agatawisniewska21@gmail.com