I nagroda w konkursie na najlepszy projekt inżynierski i pracę dyplomową w zakresie spawalnictwa „Diamenty PTS”

Pracownik Zakładu Inżynierii Spajania, mgr inż. Adrian Wolski, wraz ze współautorką, mgr inż. Katarzyną Mielnicką, otrzymali I nagrodę w konkursie na najlepszy projekt inżynierski i pracę dyplomową w zakresie spawalnictwa „Diamenty PTS” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Spawalnicze“. Adrian Wolski odebrał nagrodę (staż przemysłowy ufundowany przez firmę IPG Photonics Sp. z o.o. z Gliwic) 13 grudnia 2019 r. podczas seminarium “INNOWACJE W SPAWANIU - TECHNOLOGIE, MATERIAŁY i WARUNKI ODBIORU”, które odbyło się w Katowicach na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Nagrodzona praca dyplomowa magisterska (Mechanika i Budowa Maszyn) nosi tytuł: „Spawanie stopu aluminium pod wodą” i dotyczy wykorzystania lokalnej komory suchej (proces MIG) do spawania okrętowego stopu aluminium.