Godziny Dziekańskie dla studentów I roku w dniu 12.10.2017

W związku z Imprezą Otrzęsinową dla studentów I roku Wydziału Mechanicznego, w dniu 12.10.2017r. od godz. 7.00 do godz. 12.00 będą obowiązywały Godziny Dziekańskie. Zajęcia zaplanowane w tym dniu: ćwiczenia, laboratoria i projektowe zostaną odrobione w innym terminie.
 

Załączone pliki