Beijing Institute of Technology przedstawia szeroką ofertę edukacyjną dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Studenci uczestniczący w programie nie ponoszą kosztów studiów. Ewentualne podania proszę składać w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej. 
Szczegóły w załączonych plikach.     

Załączone pliki