12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 2117/, według której dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.

Pracownicy Działu Ochrony Mienia pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Z wyrazami szacunku,

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej