Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne Oferta stypendiów uczelni chińskiej Beijing Institute of Technology II etap konkursu REXUS/BEXUS koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)
Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Wyróżnienie: Wyróżnienie: Pan Marcin Wekwejt - doktorant Zakładu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania

Wyróżnienie: Pan Marcin Wekwejt - doktorant Zakładu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania

Gratulacje, Pan Marcin Wekwejt – doktorant Zakładu Biomateriałów Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania uzyskał nagrodę za zaprezentowanie najlepszego plakatu naukowego w ramach sekcji ,,Biomateriały i nanomateriały” na II Ogólnopolskim Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017.

Oferta Oferta stypendiów uczelni chińskiej Beijing Institute of Technology

Oferta stypendiów uczelni chińskiej Beijing Institute of Technology

Oferta skierowana jest do studentów I, II i III stopnia na rok 2018/19 i obejmuje: studia II lub III stopnia (uczelnia chińska pokrywa koszty studiów, zakwaterowania, ubezpieczenia i zapewnia dodatkowo stypendium przez cały okres studiów). Wymagana wcześniejsza nominacja PG do 15.03.2018. Wzór nominacji w załączeniu. wyjazd na 1 lub 2 semestry (uczelnia chińska pokrywa koszty studiów i zakwaterowania na terenie kampusu). Termin aplikacji 15.06.2018 4-tygodniowy program culture&engineering

II II etap konkursu REXUS/BEXUS koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)

II etap konkursu REXUS/BEXUS koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA)

27 listopada 2017 roku pięcioro ambitnych studentów z Politechniki Gdańskiej weźmie udział w drugim etapie konkursu REXUS/BEXUS koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Program REXUS/BEXUS pozwala studentom z europejskich uczelni na przeprowadzenie naukowych lub technologicznych eksperymentów na pokładzie balonów stratosferycznych (BEXUS) lub rakiet suborbitalnych (REXUS).

VIII VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.