Zaproszenie na Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017 Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego PG Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku
Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Zaproszenie Zaproszenie na Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017

Zaproszenie na Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017

Biuro Karier PG, współorganizator wydarzenia, po raz kolejny zaprasza na Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017, które odbędą się 24 października br., w godzinach: 9.00 – 16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych.

Mój Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego PG

Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich. Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego PG

Otwarty został konkurs projektów w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły mogą zgłaszać pracownicy, doktoranci oraz studenci naszej uczelni, zgodnie z załączonym regulaminem.

Stypendia Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku

Stypendia dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku

Studencie I roku studiów I stopnia, jeżeli możesz pochwalić się wybitnymi wynikami w nauce, sukcesami sportowymi, masz szansę otrzymać stypendium dla najzdolniejszych studentów już teraz. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Szczegóły dostępne tutaj.

Zebranie Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk

Zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk

Zapraszamy na kolejne zebranie szkoleniowo – seminaryjne Koła Spawalników SIMP o/Gdańsk, które odbędzie się dnia 26.10.2017 o godz. 14.30 w Audytorium im. prof. Edwarda Geislera w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Konkurs Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2017” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.