Studenci 6 semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

dot. wydawania tematów projektów dyplomowych inżynierskich

 

W dniu 4 kwietnia 2016 r. zostaną Państwu udostępnione propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich. W załącznikach dostępnych pod adresem

 http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/tematy-prac-dyplomowych

znajdują się zaproponowane tematy z podziałem na kierunek, rodzaj studiów (stacjonarne i niestacjonarne) oraz specjalności wraz z informacją o Katedrze dyplomującej.

W sprawie poznania szczegółów wybranego przez siebie tematu, w tym możliwości jego modyfikacji, należy zgłosić się do opiekuna proponującego temat. W przypadku zgłoszenia się większej liczby studentów do realizacji tematu, niż przewiduje opiekun pracy, konieczny jest wybór studentów zgodnie z zasadami przyjętymi przez Katedrę/Zespół. Po uzyskaniu przydziału tematu opiekun pracy sporządza kartę z tematem i zakresem pracy zgodnie ze wzorcem dostępnym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania

(http://mech.pg.edu.pl/studenci/dyplomowanie/zasady-dyplomowania)

Jednocześnie wyjaśniam, że liczba proponowanych tematów jest większa od liczby tematów przewidzianych do realizacji w poszczególnych Katedrach.

W przypadku realizowanych projektów zespołowych, na jednej karcie powinny widnieć nazwiska wszystkich współautorów oraz ich podpisy.

Na obecnym etapie nie ma możliwości składania tematu projektu zaproponowanego przez studenta (termin upłynął z dniem 01.03.2017r.).

Przydział tematów oraz wydanie kart tematów podpisanych przez studenta, opiekuna pracy oraz Kierownika Katedry zostanie zakończony dnia 26.04.2017r.

 

Dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki 

Tematy prac dyplomowych dla studentów 6 semestru studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

 

1. Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej

2. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Inżynieria Materiałowa

3. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

4. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Miechanika i Budowa Maszyn

5. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

6. Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania - Zarządzani i Inżynieria Produkcji

7. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów -  Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

8. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechatronika

9. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechanika i Budowa Maszyn

10. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

11. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

12. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechatronika

13. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechanika i Budowa Maszyn

14. Katedra Mechaniki i Mechatroniki - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

15. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Mechanika i Budowa Maszyn

16. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Mechanika i Budowa Maszyn - niestacjonarne

17. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (IWiNM)

18. Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIiISP)