Władze wydziału

 

DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Dariusz MIKIELEWICZ, prof. zw. PG
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
tel. do Katedry: 347-19-29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani@mech.pg.gda.pl 

e-mail: Dariusz.Mikielewicz@pg.gda.pl
 

PRODZIEKAN d/s NAUKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof KALIŃSKI, prof. zw. PG
tel. do Sekretariatu Dziekana: 347 20 32
tel. do Katedry: 347 29 29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dziekani@mech.pg.gda.pl 
e-mail: 
kkalinsk@pg.gda.pl

PRODZIEKAN d/s INNOWACJI I ORGANIZACJI DYDAKTYKI

dr inż. Paweł ŚLIWIŃSKI
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 85
tel. do Katedry: 347 29 29
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: 
pawel.sliwinski@pg.gda.pl
e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

PRODZIEKAN d/s KSZTAŁCENIA

dr hab. inż. Mariusz DEJA
tel. do Dziekanatu: 347 28 67, 347 16 86
tel. do Katedry: 347-22-04
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail:
mdeja@pg.gda.pl
e-mail: dziekanat@mech.pg.gda.pl

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

inż. Wojciech POŁUBOK
tel. do Biura Wydziału: 347 23 64; 347 19 14
fax. do Biura Wydziału: 347 10 25
e-mail: dyrekcja@mech.pg.gda.pl

e-mail: wojciech.polubok@pg.gda.pl