Władze Wydziału:
Przewodniczący – Dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
Prodziekan ds. Innowacji i Organizacji Dydaktyki: dr inż. Paweł Śliwiński, st. wykładowca PG
Prodziekan ds. Kształcenia: dr hab. inż. Mariusz Deja, adiunkt PG

Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi:
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Ejsmont, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Tadeusz Stolarski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Jan A. Szantyr, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kosowski, prof. zw. PG
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. PG
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Adam Boryczko, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Krystyna Imielińska, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Stanisław Taryma, prof. nadzw. PG
dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, adj PG
dr hab. inż. Stefan Dzionk, adj. PG

dr hab. inz. Marek Galewski, adj. PG
dr hab. inż. Szymon Grymek, adj. PG
dr hab. inż. Waldemar Karaszewski, adj. PG
dr hab. inż. Zbigniew Kneba, adj. PG
dr hab. inż. Krzysztof Lipiński, adj. PG
dr hab. inż. Leszek Osiecki, adj. PG
dr hab. inz. Marian Piwowarski, adj. PG
dr hab. inż. Krzysztof Tesch, adj. PG

Przedstawiciele NA:
dr inż. Dariusz Fydrych, adj. PG
dr inż. Leszek Dąbrowski, st. wykładowca PG
dr inż. Michał Landowski, wykładowca PG
dr inż. Jacek Łubiński, adj. PG
dr inż. Hanna Smoleńska, st. wykł. PG
dr inż. Jan Wajs, adj. PG
dr inż. Maciej Wierzbowski, st. wykł. PG

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i inżynieryjno-technicznych:
mgr inż. Wioletta Braun, kier. dziekanatu
mgr inż. Jerzy Gliwiński, specjalista
mgr Jolanta Zagórska, gł. specjalista kierujący zespołem

inż. Wojciech Połubok, dyrektor administracyjny

Przedstawiciele Środowiskowego Studium Doktoranckiego:

mgr inż. Karolina Prokop - Strzelczyńska 

Przedstawiciel ZNP na PG :

dr inż. Sławomir Makowski, st. wykładowca PG 

Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" 

dr inż. Krzysztof Gerlach, st. wykładowca PG 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:

 • Adamczyk Piotr
 • Andrzejewski Piotr
 • Bączkowska Ilona
 • Izydorek Krzysztof
 • Pękała Karolina
 • Przymorski Michał
 • Rodzewicz Aleksandra
 • Rudziński Przemysław
 • Smentoch Mariusz
 • Boguszewska Agnieszka
 • Madyda Tomasz 

Protokolanci: 

dr inż. Michał Mazur, adiunkt PG

dr inż. Beata Świeczko-Żurek, adiunkt PG 

Sekretarze:
 
dr inż. Waldemar Targański, st. wykł. PG