Sekcja Finansowa


Grażyna Szczęsna-Kościelna
specjalista

pok.: 312
tel.: 347 11 29, 347 24 66

  • Działalność statutowa - koszty, rozliczenia, analiza wydatków, sporządzanie wydruków;
  • Rejestr umów cywilno - prawnych;
  • Ewidencja prac zleconych;
  • Rozliczenia wynagrodzeń, karty pracy, przyznawane limity.

Marcin Godzwon

specjalista, pełniący obowiązki kierownika sek. finansowej

pok.: 312
tel.: 347 11 29

Godziny urzędowania: od 6.00-14.00

  • Obsługa programu księgowego e-Kwestura, dekretacja i wprowadzanie dokumentów;
  • Obsługa księgowa polskich projektów badawczych: analiza kosztów, raporty;
  • Analiza kosztów;
  • Obsługa finansowa umownej działalności badawczej (BZ).