Wojciech Połubok
główny specjalista - dyrektor administracyjny wydziału
pokój 310
tel.: 58 347 10 80
e-mail: dyrekcja@mech.pg.gda.pl
e-mail: wojciech.polubok@pg.gda.pl

Budynek Wydziału Mechanicznego (40) - Kampus PG

 

Jolanta Zagórska
główny specjalista kierujący zespołem
pok: 310
tel: 58 347 19 14, 58 347 23 64
e-mail: jzagorsk@pg.gda.pl

 •     Prowadzenie sekretariatu dyrektora administracyjnego;
 •     Sprawy osobowe nie NA;
 •     Delegacje krajowe i zagraniczne;
 •     Ubezpieczenia-wyjazdy zagraniczne;
 •     Wystawianie dokumentów - zaliczki; itp.;
 •     Rada konsultacyjna

Katarzyna Czarnecka
główny specjalista - koordynator ds. funduszy pomocowych
pokój 302
tel.: 58 
348 64 35
e-mail: katczarn@pg.gda.pl

 •     Opracowywanie wniosków i sprawozdań z działalności statutowej wydziału;
 •     Parametryzacja – przygotowanie i opracowanie materiałów do ankiety MNiSW;
 •     Raporty z prac naukowo-badawczych wydziału;
 •     Koordynowanie i przygotowywanie wniosków z funduszy unijnych 2014-2020;
 •     Pomoc merytoryczna przy sporządzaniu wniosków o płatność i sprawozdań

 

Marzena Konsur
specjalista
pok. 310
tel.: 58 
347 19 14
e-mail: markonsu@pg.gda.pl

 •     Sprawy socjalne pracowników;
 •     Równoważny czas pracy;
 •     Rozliczenia telefoniczne;
 •     Sprawy BHP;
 •     Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

 


Beata Węgrzyniak
samodzielny referent administracyjny
pok: 302
tel: 58 347 23 99
e-mail: beawegrz@pg.gda.pl

 •     Klasyfikacja i ewidencja majątku;
 •     Zarządzanie i Ubezpieczanie majątku
 •     Rozliczenia z majątku i ewidencji ilościowej; Sprawy kradzieży; Majątek Trwały,
 •     Kontrola inwentaryzacyjna;
 •     Łączność  i Komunikacja na terenie Politechniki Gdańskiej;
 •     Poczta i Korespondencja.