Katedra Mechaniki i Mechatroniki

gmach Wydziału Mechanicznego
Pokój 102 (sekretariat Katedry)
Telefon: (+48 58) 347 29 29
e-mail: kmim@mech.pg.gda.pl