POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Mechaniczny

Katerda  Inżynierii Materiałowej i Spajania
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat:
tel.: +48 58 347 26 98
e-mail: kim@mech.pg.gda.pl

Kierownik Katedry:
tel.: +48 58 347 17 52
e-mail: mszkodo@pg.gda.p

______________________________________________________________________________

Zapraszamy na:

XVI  Pomorskie Sympozjum Spawalnictwa
XVIII  Spotkania Spawalników Wybrzeża

Gdańsk, 4 września 2014
Politechnika Gdańska
Audytorium Novum, godz. 9.00

______________________________________________________________________________