Purdue Polytechnic Institute-spotkanie Plan Zajęć 2015-2016 Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska na rok akademicki 2015/2016
Aktualności
Doktoranci
Oferty Pracy
Galeria
Konferencje
Stypendia
Dla pracowników

Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro


Z dniem 1 października bieżącego roku weszło w życie Zarządzenie Dziekana Nr 03/2015 w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych na...

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na rok akademicki 2015/16


Student składa wniosek przez generator(dostępny na stronie urzędu), następnie wydrukowany dostarcza do podpisu do Dziekanatu. Kompletne wnioski studenci...

Godziny rektorskie


Godziny rektorskie w dniu 01.10.2015 (13.00-15.00)

Stypendia ministra dla najlepszych doktorantow


Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym...

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.